תגובת 'פנגו': "שירות החילוץ הפופולארי של פנגו העניק ויעניק מענה לכל תושבי מדינת ישראל כולל ביהודה ושומרון. כך היה וכך יהיה. במקרה הנקודתי שהבאתם שגתה הנציגה ואנו מצרים על כך. החברה תערער לבית המשפט ותציג את טענותיה".

 

כולם ב-20

כולם ב-20