CDU

מחר: לראשונה אחרי 18 שנה תוכרע זהות המחליף של מרקל

מחר: לראשונה אחרי 18 שנה תוכרע זהות המחליף של מרקל

אחרי שבחודש שעבר הודיעה הקנצלרית על פרישתה מראשות ה-CDU, יבחרו צירי המפלגה את היורש. ההחלטה עלולה להשפיע על יכולתה של מרקל להישאר בתפקיד עד לתום הקדנציה

jQuery('.shareTochnitIcon').click(function(){ jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInDesktop'); jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInMobile'); });