דף הבית > פרק יב

פרק יב

הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק יב'

האם מי ששורף את דירתו של חברו כדי להינקם ממנו ועל ידי כך משקיט את הזעם שלו, פטור או חייב מהתורה? ישי לפידות מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק יג'

הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק יג'

"סיפתח טוב אומר שבטח כל היום יהיה טוב" - איך קשור כלל זה לקריאת התורה? עודד מנשה מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק יב'

מדוע קוראים בתורה את פרשת השבוע גם בימים שני וחמישי? נתי רביץ מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות אבל, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות אבל, פרק יב'

מדוע מספידים את הנפטר ואיזו משמעות יש להספדים? דן שפירא מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות עדות, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות עדות, פרק יב'

"אין אדם משים עצמו רשע". איך זה קשור לדיני עדות? נתי רביץ מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק יב'

מדוע נאמר שמי שמאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא? גולן אזולאי מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות טוען ונטען, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות טוען ונטען, פרק יב'

מה החריג לכלל שאומר שאם אדם משתמש בקרקע שלך שלוש שנים אזי זה נחשב כשלו? ישי לפידות מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות שכנים, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות שכנים, פרק יב'

מדוע התורה מורה לנו באופן מיוחד לעשות את הישר והטוב? גולן אזולאי מסביר

הרמב"ם היומי – הלכות זכיה ומתנה, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות זכיה ומתנה, פרק יב'

"הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנה מאדם אלא בוטחים ב-ה'". גולן אזולאי מסביר