מבזקים
דף הבית > חוק נגד חבישת כיסויי ראש

חוק נגד חבישת כיסויי ראש

אוסטריה: חוק נגד חבישת כיסויי ראש בבתי-ספר יסודיים

אוסטריה: חוק נגד חבישת כיסויי ראש בבתי-ספר יסודיים

לשון החוק אמנם אוסרת את כל כיסויי הראש מטעמים אידיאולוגיים או דתיים - אך מחריגה מהאיסור את הכיפה היהודית והטורבן הסיקי

jQuery('.shareTochnitIcon').click(function(){ jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInDesktop'); jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInMobile'); });