ביקור בישראל

מזרח הבירה הפכה לרמאללה?

הכותל: ביקור ראשון של שר בריטי מזה 19 שנים

סאג'יד ג'אוויד, שר הפנים המוסלמי של בריטניה לביקור בכותל המערבי במסגרת ביקורו בישראל.
כ״ח בסיון ה׳תשע״ט (1 ביולי 2019) | אילת כהנא