7:00 22/05/2018

אש

הדלדלותה של הרוח

הדלדלותה של הרוח

בספרו המונמומנטלי מקונן אלן בלום על הזנחתן של יצירות ספרות גדולות וקאנוניות לטובת התמקדות בלוגיקה ופילוסופיה רליטיביסטית. ההיסטוריה נגועה באי שיוויון ובחוסר צדק וכדי להימנע מלהתמודד עם כל אלו עלינו להתמקד אך ורק בהווה, בכך שהכל יחסי, אין אמת אחת, או ערכים מוחלטים שעלולים ליצור אי שיווין