מבזקים
jQuery('.shareTochnitIcon').click(function(){ jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInDesktop'); jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInMobile'); });