מאורעות תרפ"ט (1929) היו סדרה של פרעות אלימות ומעשי רצח, אונס וביזה מצד ערביי ארץ ישראל נגד היישוב היהודי בארץ ישראל, שאירעו בין ה-23 באוגוסט 1929 (י"ז באב תרפ"ט) ל-29 באוגוסט. במהלך המאורעות נרצחו 133 יהודים ו־339 נפצעו, ננטשו ונחרבו יישובים וקהילות ברחבי ארץ ישראל.

חבר הכנסת אופיר סופר (ימינה) כתב בחשבון הטוויטר שלו לרגל 90 שנה למאורעות תרפ"ט:

"היום אנחנו מציינים 90 שנה למאורעות תרפ"ט. לא היתה לנו מדינה ובטח לא "שטחים כבושים" אך זה לא מנע מהערבים לשחוט, לאנוס ולשדוד את מעט היהודים שחיו אז בארץ, בהנהגתו של חאג' אמין אל-חוסייני לימים תומך נלהב ושותפם של הנאצים. 90 שנה אחרי, הרוע עדיין קיים אך התווסף לו "תירוץ".

עו"ד חיים בלייכר צאצא לנפגעי המאורעות התארח באולפן התוכנית ריקלין ושות', וסיפר את הסיפור של משפחתו במאורעות תרפ"ט.
אלדר ממן

אלדר ממן