שני גזרי דין נוספים בפרשת "מעבר לפינה" ניתנו בשבוע שעבר במסגרת הסדרי טיעון בבית משפט המחוזי בתל אביב. על הנאשמים, אנדרו בשיתי ושלום מאיר, הוטלו עונשי מאסר של 7 שנים ושלושה חודשים וקנס כספי של 300,000 ₪ ו-6 שנים וקנס כספי של 200,000 ₪ בהתאמה. בפרשה, שבבסיסה הפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ- 396 מיליוני שקלים, עדיין מנוהלים שלושה כתבי אישום בבתי המשפט המחוזיים בלוד ובירושלים. את התיק ניהלו עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים.

%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa2

כמפורט בגזרי הדין, השניים היו חברים ברשת עבריינית, שמנתה יותר מעשרה חברים, והפיצה מעל 4000 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ-396 מיליון שקלים תמורת עמלה. פעילות פלילית זו התבצעה על ידי הקמתן של עשרות חברות קש שהפיצו למאות עוסקים את החשבוניות, ואלו בתורם עשו בהן שימוש על מנת לנפח הוצאותיהם מול מס הכנסה וקיזזו אותן מול מע"מ. כמו כן, פעלה הרשת יחד עם העוסקים לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של יותר מ-100 מיליון ₪.

בשיתי נאשם כי, בין היתר, היה מעורב בהוצאה של 3637 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-330 מיליון ₪, שהמע"מ הגלום בהן עומד על כ-50 מיליון ₪, ופיקח על פעילות הקבוצה ועל העבודה מול "לקוחות חדשים". מאיר, שהצטרף לקבוצה לאחר שכבר הוקמה, נאשם, בין היתר, בכך שבאמצעותו הופעלו 27 חברות קש, שרשומות כעוסק מורשה וכנותנות שירותים, אך בפועל מהותן הייתה הוצאת חשבוניות פיקטיביות לעוסקים. מאיר פעל לאיתור אנשים במצב כלכלי קשה, ופעל לרישומם כבעלי חברות הקש או בעלי המניות ברשם החברות, תוך ביצוע פעולות מרמה וזיוף מסמכים וחותמות עו"ד על גבי המסמכים שהוגשו לרשם החברות. בגין פעילות זו ואחרת נאשם מאיר כי יחד עם אחרים סייע להוצאתן של כ-4100 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-270 מיליון ₪. כמו כן הורשעו השניים בשיבוש הליכי חקירה ומשפט לאחר שהורו לאחד השכירים להימנע מלהתייצב לחקירה, ובהמשך תדרכו אותו למסור גרסה שקרית בחקירתו.אביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20