No Tag To Print

העיר חורה בנגב. צילום: פלאש 90
שר החקלאות אורי אריאל בטקס השקת תכנית החומש של תכניות משרדי הממשלה לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בנגב. צילום: יח"ץ

3 מיליארד דולר יושקעו בפיתוח הרשויות הבדואיות

תכנית החומש לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בנגב, הושקה במעמד השר אורי אריאל: "החברה הבדואית – חלק מהנוף בנגב ומהחברה הישראלית"