יגאל בשן. צילום: צלם במחנה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

 

צילום: צלם במחנה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

 

צילום: צלם במחנה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון
צילום: צלם במחנה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

 

צילום: צלם במחנה, ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

 

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20