The Pudding, אתר המגיש חדשות בצורה ויזואלית, בחר לסכם את שנת 2018 דרך עיניהם של קוראי העיתונים בארה"ב.

בתרשים אינטראקטיבי, ולאחר שנסקרו 741,576 כותרות ראשיות לאורך 118 שנה – מ-1900 ועד היום, מוצג העולם דרך הפריזמה של התקשורת הכתובה.

 

 

ואיפה ישראל? לפי הנתונים, בשנות ה-60 וה-80 זכינו למרבית הכותרות בארה"ב – ככל הנראה בשל המלחמות והסכם השלום עם מצרים, שליוו את אותן שנים.לינור בר-אל

לינור בר-אל