No Tag To Print

צילום: פלאש 90

11 נדבקי קורונה בדיור מוגן

במסגרת תוכנית הדיגומים של מגן אבות, ולאחר שזוהתה הדבקה של מטופל, בוצע דיגום מלא של הדיירים, בדיור המוגן פאלאס בתל אביב.

אותרו 11 חולי קורונה בדיור המוגן פאלאס בתל אביב.

במסגרת תוכנית הדיגומים של מגן אבות, ולאחר שזוהתה הדבקה של מטופל בוצע דיגום מלא של הדיירים, בדיור המוגן פאלאס בתל אביב.
הבוקר התקבלו תשובות ממעבדת my heritage לפיהן נמצאו 11 דיירים חיוביים.
מקור ההדבקה זוהה ומדובר במטפלת של אחד הדיירים.

לעת עתה כל הדיירים מרגישים בטוב ונכנסו לבידוד בבתיהם על מנת לקטוע את שרשרת ההדבקה.
במקביל בוצעה התערבות של לשכת הבריאות המחוזית לתיחקור אפידמיולוגי.
במסגרת תוכנית מגן אבות יבוצעו בדיקות נוספות בימים הקרובים.

מנהל תוכנית המגן – פרופ נמרוד מימון מנהל מבצע אבות ואמהות מבקש להדגיש שוב את חשיבות ההקפדה על הנחיות משרד הבריאות על מנת להגן על בני הגיל השלישי מפני הדבקה.