No Tag To Print

פרסום ראשון: חברי מרכז ליכוד לגלנט – הפסק את ביזוי היהדות

לאחר הפרסום בערוץ 20, 11 חברי מרכז ליכוד פנו במכתב לשר החינוך גלנט, בדרישה שיסיר מתכניות הלימוד תכנים הפוגעים בערכי היהדות. שר החינוך מסרב להגיב

סערת 'היהודים באים': לפני מספר ימים הודיע שר החינוך יואב גלנט, בעקבות הפרסום בערוץ 20, כי תכנים המבזים את היהדות מתוך התכנית הסאטירית המשודרת בתאגיד השידור, יוסרו מאתר משרד החינוך. התכנים אכן הוסרו – אך צצו מחדש באתר אחר של משרד החינוך.

התכנים שלא ירדו, מופיעים באתר המכנה את עצמו "אתר תנ"ך ממלכתי" תחת פרוייקט 929.

כעת אנו מפרסמים כי אחד עשר חברי מרכז ליכוד שיגרו מכתב לשר החינוך, בו הם דורשים: הסר לחלוטין את התכנים המבזים את היהדות.

 

המכתב,הליכוד

בין השאר כתבו חברי המרכז לשר החינוך גלנט: "באתר הרשמי של משרד החינוך בו מוצעים למורים חומרי הוראה ללימוד תנ"ך לחטיבה העליונה, מפנה משרד החינוך את המורים לחמשה סרטונים של תכנית הסאטירה "היהודים באים" המשודרת בערוץ "כאן" וחמישה סרטונים של הארגון המיסיונרי "החברה לכתבי הקודש בישראל", שמבקשת להפיץ את הברית החדשה בישראל.

תכנית "היהודים באים" היא תכנית סאטירה שמבזה את עיקרי הדת, האמונה והמסורת ומעוותת את הסיפור התנ"כי. מסופקנו אם תוכל להועיל ללימוד תנ"ך לאור השינויים שעושה בסיפור התנ"כי, כדי להלעיגו בפני קהל הצופים. מן הראוי שסרטונים המופיעים באתר הרשמי של משרד החינוך יבקשו ללמד תנ"ך מתוך אהבת התנ"ך ורצון לחנך לאורו, ולא מתוך כוונה מיסיונרית או התנגדות לתנ"ך ולערכיו".

מארגון בצלמו ששותף למאבק נמסר: "לא ננוח עד שתכנים מבזים ופוגעניים ירדו מסדר היום של ילדי ישראל. מדובר בהחלטה אומללה ללמד ישראל תכנים שקריים מבזים ושל ארגוני מסיון"

 

חנניה שילוח, חבר מרכז ליכוד החתום על המכתב:

 

ח"כ אוריאל בוסו (ש"ס) התייחס היום מעל דוכן הכנסת לתכנים המזלזלים ביהדות המופיעים עדיין באתר משרד החינוך:

 

שר החינוך יואב גלנט סרב להגיב לדברים.