No Tag To Print

לינק ישיר

תשעה באב בפתח: זמנים, הלכות ומנהגי הצום

ריכזנו עבורכם את כל מנהגי האבלות וההלכות וגם אלה שמותר להם לא לצום

 

 

ריכזנו עבורכם את עיקרי הדינים והמנהגים לתשעה באב.

הסעודה האחרונה לפני הצום נקראת 'סעודה מפסקת'. אוכלים בה רק תבשיל אחד ולא יותר, אבל אפשר לאכול לחם בלי ממרח בנוסף לתבשיל. נהגו לשבת על הקרקע או על שרפרף נמוך בסעודה המפסקת.

משעת כניסת הצום (…) ישנם חמישה איסורים:
אכילה ושתיה
נעילת נעלי עור (סנדלים בלי עור או קרוקס מותר),
רחצה (אם הידיים מתלכלכות מותר לשטוף את הלכלוך),
סיכת הגוף בשמן,
תשמיש המיטה.

אישה בריאה בהריון צריכה לצום, אך אם אינה חשה בטוב (סחרחורות, בחילות, כאבי ראש חזקים, צירים מוקדמים, הפסקת תנועות, או חולשה כללית משמעותית) – תאכל ותשתה כרגיל.
אישה עם הריון בסיכון או אישה עם היסטוריה של הפלות – לא תצום.
אישה שמניקה צריכה לצום. אם יש חשש שיחסר לה חלב – תאכל ותשתה מראש, אך תשתדל לאכול ולשתות מעט מעט כל פעם ולא הרבה בבת אחת. אם מרגישה חולשה משמעותית או חשש לשינוי באספקת החלב – תאכל ותשתה כרגיל.
יולדת פטורה מן התענית אך יש אומרים שאם היא בריאה ומרגישה טוב מותר לה לצום.

ילדים שלא הגיעו לבר/בת מצוה לא חייבים בתענית.

נוהגים לא לשבת על כיסא או ספה בתשעה באב, אלא על הארץ או על כיסא נמוך.

לימוד תורה הוא דבר משמח, ולכן נוהגים לא ללמוד תורה בתשעה באב, אלא בדברים שיש בהם צער (כגון הלכות שקשורות לחורבן או לאבלות).

נוהגים לא לומר שלום או בוקר טוב בתשעה באב.

Nati Shohat/Flash90.

בעקבות נגיף הקורונה, פסק הרב הראשי לישראל דוד לאו כי:
חולה מאומת בקורונה אסור לו לצום, גם אם הוא חש בטוב.
מי שיש לו מעל °38 חום אסור לו לצום.
מי שחש בתסמינים שמאפיינים קורונה כגון חולשה, שיעול, חוסר טעם לא יצום.
מי שנמצא בשלבי החלמה מקורונה לא יצום.
מי שהחלים לגמרי אבל עדיין חש חולשה לא יצום.
מי שנמצא בבידוד ואין לו כל תסמינים יצום, אם יחוש חולשה כלשהי עליו לשתות לשיעורים.
יש לקצר את אמירת הקינות בציבור. קינות אפשר לומר גם ביחידות ואין צורך לאמרם דווקא בבית הכנסת.

It is not Android