No Tag To Print

נתפסו המחבלים
מתנדבים נוטעים כרמים בגולן. צילום: מאור קינסבורסקי, פלאש 90

תיראו מופתעים: באיזה מגזר אחוזי ההתנדבות הגבוהים ביותר?

נתונים מעניינים התפרסמו לרגל יום המתנדב הבין לאומי שחל אתמול והראו בין היתר כי מתנדים הם אנשים אופטימיים יותר

בלקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 בנושא התנדבות, לרגל יום המתנדב הבין-לאומי שחל אתמול(רביעי), התפרסמו נתונים מרשימים על אחוזי ההתנדבות בישראל, ריכזנו עבורכם נתונים נבחרים מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בשנת 2018 ,התנדבו כ-1.1 מיליון ישראלים שהם 21% מבני 20 ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל.
19% מהנשים ו-22% מהגברים התנדבו, וכך גם 24% מהיהודים ו-6% מהערבים, 22% מבני 20-64 ו-16% מבני 65 ומעלה.
46% התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים, 40% התנדבו באופן פרטי ו-14% נוספים התנדבו הן במסגרת ארגון הן באופן פרטי.
42% מהמתנדבים פעלו בתחום העזרה לנזקקים (כגון קשישים, נכים, מעוטי יכולת, נוער במצוקה) ו-20% התנדבו בתחום החינוך.

צילום: תומר ניוברג, פלאש 90

40% מהמתנדבים, עוסקים בפעילות זו עד 9 שעות בחודש, 36% מתנדבים 10 שעות ויותר בחודש, 18% מתנדבים מספר שעות לא קבוע ו-5% התנדבו באופן חד-פעמי במהלך השנה האחרונה.
בקרב היהודים, דווקא הציבור החרדי, המושמץ ביותר, שיש המכנים אותו "משתמט", הוא הציבור בו אחוזי ההתנדבות הגבוהים ביותר. הנתונים מראים כי חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים יותר (38% ו-29% ,בהתאמה) ממסורתיים וחילונים (22% ,21% בהתאמה).

פעוט שחולץ ואמו עם מתנדבי הארגון. צילום: דוברות ידידים

אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם – 94% מהם מדווחים כי הם מרוצים מחייהם: 54% מדווחים כי הם 'מרוצים מאוד' (לעומת 35% מאלה שאינם מתנדבים)     ו- 40% נוספים מדווחים כי הם 'מרוצים'.
כמו כן, אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר – 69% מהם מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות, לעומת 54% מאלה שאינם מתנדבים.
אנשים שמתנדבים חשים פחות בדידות – 83% מהמתנדבים חשים בדידות לעיתים רחוקות או בכלל לא.

It is not Android