No Tag To Print

8.7.2014 © Ibraheem Abu Mustafa / Reuter;
כחלון. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

תקציב המדינה ל-2019 אושר בקריאה שנייה ושלישית

שר האוצר משה כחלון הציג את תקציב המדינה לשנת 2019 לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מדובר בהופעה פומבית הראשונה של השר לאחר המשבר

אחרי שמשבר הגיוס נפתר, אישרה הלילה (ה') מליאת הכנסת את תקציב המדינה לשנה הבאה ובכך הבטיחה את יציבות הממשלה לשנה הקרובה. כזכור, אתמול אחרי מסע לחצים כביר של ראשי מפלגות הקואליציה נתניהו ויתר על הליכה לבחירות.

שר האוצר משה כחלון הציג את התקציב ואמר: "זהו התקציב החברתי ביותר שהיה למדינת ישראל, המשקף את הערכים החברתיים שלנו ואת סדרי העדיפויות הלאומיים, זוהי שנת תקציב חמישית שמשדרת לכל העולם שהכלכלה הישראלית היא מהיציבות והחזקות בעולם".

בתמיכת 62 חברי כנסת מול התנגדותם של 54 חברי כנסת, מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018 בקריאה שניה ושלישית. התקציב יעמוד על סך 479.6 מיליארד ₪. תקציב 2019 גבוה ב- 4.3% ביחס לתקציב 2018.

בנוסף, ההוצאה המותרת המותנית בהכנסה, תעמוד על 41.05 מיליארד ₪, סך ההרשאה להתחייב תעמוד בשנת 2019 על סך 134.7 מיליארד ₪. הצמיחה החזויה לשנת התקציב 2019 תעמוד על 3.1%. מליאת הכנסת דחתה את כל ההסתייגויות שהוגשו על הצעת החוק.

כחלון. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

 

חוק התקציב אושר במסגרת מתווה הפשרה שהושג אתמול. כזכור, סוכם עוד כי ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום ההצבעה על התקציב. אם לא ניתן יהיה להעלות לסדר היום את חוק הלאום בתום ההצבעה על התקציב, תתקיים ההצבעה כחוק ראשון ביום הראשון של מושב הקיץ הקרוב.

במישור הפוליטי, שני חברי הליכוד נמנעו מתמיכה בתקציב: ח"כ אורן חזן המושעה מוועדות הכנסת לא הגיע למליאה. ח"כ יהודה גליק הצביע נגדו, זאת בשל אי עמידה בסיכומים איתו בנוגע להעלאת המיסוי על סיגריות. ביום ראשון צפוי ראש הממשלה נתניהו לשוחח עמו בנושא.

It is not Android