No Tag To Print

יוסי דגן בלווית בן גל הי"ד. צילום: הלל מאיר, TPS
סגן דוד גולובנציץ ז"ל

תפילת הנשים שיוזמת אמו של חלל צה"ל

אסתי גולובנציץ, אמו של סגן דוד גולובנציץ ז"ל, שנהרג בפעילות מבצעית בחברון, יצאה ביוזמה לקיים תפילת נשים המונית בחברון. "עלה בי הרצון להתאחד"

סגן דוד גולובנציץ ז"ל

 

אסתי גולובנציץ, אמו של סגן דוד גולובנציץ ז"ל, שנהרג בפעילות מבצעית בחברון, יזמה תפילת נשים משותפת בחברון, כך פורסם בערוץ 7. "הרעיון נולד מתוך הכאב ומתוך לימוד", סיפרה גולובנציץ, "למדתי עם הרב דב זינגר משהו שמאוד דיבר על ליבי. הוא דיבר על צער השכינה, ואמר בשם הבעל שם טוב שאדם עובר צער גדול בחייו המשמעות היא שהקב"ה משתף אותו בצער השכינה על הגלות, גלות שעדיין לא הסתיימה למרות המדינה הנפלאה שיש לנו".

"זה מאוד נגע לליבי וחשבתי מה נכון לעשות ועלה הרצון להתאחד כי לנשים ביחד יש הרבה כוח ולבקש לסיים את הצער הזה ושנוכל לעבוד את ה' מתוך שמחה ולא מתוך צער וכאב שיש פה כל כך הרבה בחיים שלנו. פניתי לעוד נשים שכולות, ויש יותר מדי כאלה מסיבות שונות. שיתפתי גם חברות והן אמרו שגם הן רוצות. כולן מוזמנות לתפילה הזו, מי שטעמה צער שכינה ומי שפחות, כולנו נעמוד ונבקש".

התפילה הגדולה, בה ישתתף גם הרב שמואל אליהו, תתקיים ביום חמישי כ"ח באדר בשעה ארבע במצפה בהר הזיתים. "ישבתי עם הרב שלמה כץ ועם הרב אליהו על תוכן התפילה והקדשנו מחשבה על כך. הכנו נוסח שלם למעמד. יהיו שם לא רק בכיות ובקשות רחמים אלא גם ניגון שירה ואופטימיות שיישמעו תפילותנו. על האזכור של בנה: "אני אדבר שם, גם הרבנית ימימה מזרחי תדבר, אספר עליו קצת. אי אפשר שלא. גם במותו הוא משפיע עלינו כמשפחה ועל עם ישראל. בעקבות האבדן הנוראי הזה נמשכת פעילות למען הכלל".