No Tag To Print

фото профиля Natasha Rotenberg, На изображении может находиться: Natasha Rotenberg, солнечные очки, на улице, часть тела крупным планом и вода
שטיינמץ. שוב על הכוונת של שדולת הנשים.

תנועת ש"ס על פסיקת המחוזי: "החלטה דורסנית"

שרשור תגובות לפסיקת המחוזי המבטלת את המופע לבני הישיבות

תנועת ש"ס בתגובה לביטול האירוע בחיפה: "תנועת ש”ס מצרה על החלטת בית המשפט בחיפה לבטל את האירוע המוסיקלי לבני הישיבות. ההחלטה הדורסנית מונעת מציבור גדול במדינה לחיות על פי אמונתו ואורחות חייו. נמשיך להאבק כדי שכל הציבורים במדינת ישראל יזכו לשיוויון זכויות ולשירותים המגיעים להם בזכות ולא בחסד".

ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה הגיב על ביטול המופע:

"הציבור החרדי נרדף על ידי מפלגות וארגונים שונים. בית המשפט היום נותן את הלגיטימציה לארגוני שנאה אלו, הצביעות זועקת לשמים כאשר אומרים חייה ותן לחיות אך בהתנשאות ורודנות מתערבים פעם אחר פעם בנעשה בציבור החרדי עד אשר לא מאפשרים לציבור החרדי לחיות באורח חייו ואמונתו. לקחת ציבור שלם להכפישו ולהכותו על ידי שלילת זכויות אלמנטריות ודחקים אותו לפינה תוך עללת עלילות שווא דבר זה לא יצליח, זהו חלק ממסע השמצות והכפשות כנגד הציבור החרדי. רוב רובו של הציבור בישראל מכיר את הציבור החרדי ואת ערכיו, חסדיו ועקרונותיו. ומוקיע החלטות מסוג זה. דברים אלו לא ישבור את רוחנו ולא ישנה את השקפתנו והליכותינו. אנחנו לא נשיר את השירים שלנו במחתרת".

 

בארגון בצלמו מגיבים על פסיקת המחוזי:

"התסריט שחוזר על עצמו. שוב בית המשפט מביע אטימות לצרכיו של הציבור החרדי ואינו מקבל את ההבנה כי זו דרכם של המגזר החרדי כמו של הערבים ושאר מגזרים אחרים שבית המשפט לרוב, נוטה לקבל את מנהגיהם. תפקיד בית המשפט הינו להגן על זכויות המיעוטים. בפועל בית המשפט כאן נוקט שוב ושוב התנהגות שפוגעת במגזר החרדי וארחות חייו ומנסה לחנכו. מצער מאוד שהמערכת המשפטית המכילה אירועי תמיכה במחבלים וטרור לא מסוגלת להכיל אירועי חרדים.

 

עוצמה יהודית: נדרוש לפטר את דינה זילבר.

בתגובה לפסק הדין שלא לקיים את האירוע הנפרד של מרדכי בן דוד מחר בחיפה מוסר עו"ד איתמר בן גביר כי: "בכנסת הבאה נדרוש לפטר את דינה זילבר. עוצמה יהודית תעגן בחקיקה את זכותו של הציבור הדתי והחרדי לקיים אירועי תרבות בהפרדה, ותשים סוף לחגיגות ארגוני הנשים על חשבון הציבור החרדי".

מפיק האירוע בחיפה, שלום וגשל לגלסנר ב'קול ברמה': החלטנו לקיים את האירוע בכל מחיר גם אם נפסיד כסף. האירוע יהיה אירוע פרטי, ללא תמיכת העירייה.