No Tag To Print

shutterstock

תלמידי החינוך המיוחד יחזרו ליום לימודים מלא

ההחלטה מתייחסת לבתי הספר של החינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

——————————
שר החינוך, יואב גלנט, הודיע היום (ו') כי החל מיום ראשון הקרוב ובאופן הדרגתי עד ליום שלישי, כל תלמידי החינוך המיוחד ישובו ליום לימודים מלא. ההחלטה מתייחסת לבתי הספר של החינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

תלמידים הלומדים בשילוב:
▫️ תלמידי השילוב בכיתות א' – ד': ילמדו עם חבריהם על פי המערכת הכיתתית.
▫️ תלמידי השילוב ה' – יב': ימשיכו לקבל את המענים המותאמים להם כפי שניתנים היום.

נדגיש, כי גם מסגרות הצהרונים, מסגרות יום חינוך ארוך והמועדוניות ישובו לפעילות מלאה. כל מסגרת תמשיך על-פי הפעילות הקבועה שלה. כזכור, גני החינוך המיוחד שבו זה מכבר לפעילות מלאה.

It is not Android