צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ביום ראשון הקרוב, ה-1 בינואר 2017, יוצאת לדרך. בתכנית החיסכון יפקיד 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיכו לקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירתכם.

אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש.

בבחירה ישנם שלושה שלבים:

1. בחירת סוג תכנית החיסכון לילדים עד גיל 18
2. בחירת סוג החיסכון לילדים שמלאו להם 18 שנה (מיועד רק לילדים בוגרים שמלאו להם 18 שנים ממאי 2015 ועד דצמבר 2016.
3. בקשה למשיכת כספים (רק לאחר גיל 18 או חלילה במידה והילד חולה במחלה המסכנת את חייו).

מה שחשוב לדעת

כאמור, החל מינואר 2017 יפקיד המוסד לביטוח לאומי עבור כל ילד עד גיל 18 סכום של 50 ₪ לקופת גמל או לתכנית חיסכון בבנק. ההפקדות יהיו ב-20 לכל חודש, היום בו מתקבלת קצבת הילדים.

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים לתקופה רטרואקטיבית ממאי 2015 ועד דצמבר 2016, קרי מיום הקמת הממשלה נוכחית והלאה.

ניתן להפקיד מידי חודש 50 שקלים נוספים לטובת החיסכון. כל שצריך ההורה לעשות הוא להגיש בקשה לביטוח לאומי וביטוח לאומי יתחיל להפקיד את הכספים בחודש העוקב לחודש בו הוגשה הבקשה. הסכום שיופקד "ייגרע" מקצבת הילדים אשר משולמת לחשבון העו"ש של ההורה בגין אותו ילד.

לידיעתכם, קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם, ישלחו אליכם מדי שנה, עד ה-1 במארס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של ילדכם. תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את החיסכון.

הבחירה בידיכם

כל הורה יוכל לבחור בין קופת גמל להשקעה לבין חיסכון בנק, מתוך רשימה של קופות גמל ובנקים שהמדינה ערכה איתם הסכם התקשרות. הרשימה מופיעה גם באתר של ביטוח לאומי כאמור להלן בהמשך מסמך זה. בבנקים ובקופות הגמל יהיו מספר מסלולי השקעה/חיסכון. כל הורה יוכל לבחור מסלול השקעה/חיסכון אחד לכל ילד. הבחירה תיעשה באמצעות הודעה של ההורה לביטוח לאומי .

ילדים שייוולדו לאחר 31.12.2016 : הורה יצטרך לבחור היכן יופקדו הכספים, בקופת גמל או בבנק, בתוך חצי שנה מיום לידת הילד. הודעה על כך תשלח להורה על ידי הביטוח הלאומי יחד עם ההודעה על זכאותו לקצבת ילדים. עם בחירת הקופה יפקיד המוסד לביטוח לאומי את הכסף בקופה הנבחרת רטרואקטיבית מיום לידת הילד.

חשוב להדגיש, תכנית זו אינה פוגעת בקצבת הילדים ואינה באה במקומה.

ברירת המחדל

אל חשש, גם אם לא תבחרו היכן ינוהל החיסכון, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:

ילד שמלאו לו 15 שנים ויותר ב-1.1.2017 כספי החיסכון שלו יופקדו בבנק, שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18. אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים שנבחרו. אם יש לכם כמה ילדים מעל גיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017 כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי . אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך תוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא תבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו. אם לא ביצעתם בחירה לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.

מה שהילד צריך לדעת

אם מלאו לך 18 שנים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, תיפתח לך בינואר 2017 תכנית חיסכון. בחיסכון יופקדו 50 ₪ בכל חודש שבו שולמה עבורך קצבת ילדים, החל ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנים. בנוסף, יופקד לחיסכון מענק גיל 18 בסך 500 ₪. תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון בבנק או בקופת גמל, עד ל-1.6.2017 באתר הביטוח הלאומי. אם לא בחרת, התכנית תיפתח בבנק שבו שולמה עבורך קצבת הילדים, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, מתחדש בכל חודש.

אם הבנק שאליו שולמה קצבת הילדים לא מופיע ברשימת הבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר, החיסכון ייפתח בבנק אחר שייבחר על ידי הביטוח הלאומי.

שים לב! אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד שימלאו לך 21 שנים, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 ₪.

איך משנים, איך חוסכים

דמי ניהול לקופה או לבנק – חשוב לדעת כי דמי הניהול עד הגיע הילד לגיל 21 לא ישולמו על ידי החוסכים, אלא על ידי ביטוח לאומי, בהתאם למכרז של המדינה בין הבנקים וקופות הגמל. עם זאת לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

שינוי מסלול חיסכון – לגבי קופת גמל – ניתן בכל עת לשנות את מסלול ההשקעה וזאת באמצעות הגשת בקשה לקופת הגמל. לגבי בנק – אם תבחרו בבנק לא תוכלו להעביר החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

מה עדיף, בנק או קופת גמל?. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90
מה עדיף, בנק או קופת גמל?. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

שימו לב: העברת כספים בין קופות גמל נהנית מהטבה של דחיית מס ואינה נחשבת אירוע מס, בעוד ניוד כספים בין בנקים לא נהנה מהטבה זו ועלול להיחשב אירוע מס.

חשוב: במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון. בקופת גמל להשקעה ניתן להשאיר את הכספים עד גיל הפרישה של הילד וליהנות מהטבה של קבלת קצבה עם פטור ממס רווחי הון.

החלפת קופת הגמל שתנהל את החיסכון – ניתן לשנות בכל עת גם את החברה אשר תנהל את קופת הגמל באמצעות הגשת בקשה לחברה אליה מעוניינים לעבור ("החברה המקבלת"). לאחר הגשת הבקשה, תודיע החברה, על כך, לביטוח הלאומי בכדי שההפקדות החודשיות יעברו אליה. כמו כן תפעל החברה להעברת החיסכון הצבור מהחברה בה מנוהלים הכספים ("החברה המעבירה") אליה מיד לאחר תחילת קבלת ההפקדות החודשיות. כספי החיסכון הצבורים יועברו מהקופה המעבירה תוך 5 ימי עסקים מיום שקיבלה את בקשת העברת כספים מהקופה המקבלת.

חוסכים עד ח"י שנים

כשיגיע הילד לגיל 18 הוא יוכל למשוך את הכספים. כל שנדרש הוא להגיש לקופת הגמל/לבנק טופס בקשה למשיכת כספים. בהקשר זה יצוין כי כל ילד יקבל הודעה מביטוח לאומי בגיל 18 וכן בגיל 21 (במידה ולא משך את הכספים) על זכאותו למשיכת הכספים.

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי.

אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 ₪ (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון.

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 ₪ שמשולם בגיל 21.

החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים, באמצעות מילוי טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר קופת הגמל או הבנק שמנהלים את כספי החיסכון.

aviroccah_220513_11
ד"ר , רואה חשבון וכלכלן בכיר

בכל מקרה – בהגיעו של הילד לגיל 18, יעביר ביטוח לאומי לחשבון החיסכון 500 שקל נוספים ואם הילד לא משך את הכספים עד הגיעו לגיל 21, יעביר ביטוח לאומי לחשבון החיסכון 500 שקל נוספים.

משיכה עקב פטירת ילד חו"ח: במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 50 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

מסלולי ההשקעה

הורים שיבחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בקופת גמל להשקעה, יוכלו לבחור אחת מבין קופות הגמל. בכל עת ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת המופיעה ברשימה, בהתאם להעדפות שלכם.

לבחירתכם 5 מסלולי השקעה שונים:
1. חוסכים המעדיפים סיכון מועט
2. חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
3. חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
4. הלכה
5. שריעה

שימו לב שליד שם הקופה מופיעה גם דרגת הסיכון שלה ובמילים אחרות עד כמה הקופה מוטת מניות בהרכב השקעתה. ככל שהסיכון גבוה יותר כך, סביר להניח, שגם מרכיב המניות בקופה הינו גבוה יותר.

עוד בטבלה מובאת לכם התשואה הממוצעת לשנה של חלק מהקופות ב-5 השנים האחרונות. נתון זה יכול לעזור לכם ככלי תומך החלטה אולם יש להיזהר ולדעת שהתשואות המוצגות בטבלה הינן תשואות שהושגו בעבר על ידי הקופה במסלול דומה למסלול המוצע, ואין בהצגה זו כדי להבטיח את התשואות שיושגו על ידי הקופה בעתיד.

מסלולי החיסכון בבנקים

1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה- הריבית השנתית לתקופת החיסכון תקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה.
2. מסלול עם ריבית משתנה- הריבית השנתית תקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.
3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן- ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים
לצרכן.

סוגי המסלולים בבנקים

בכל מסלול תוכלו לבחור באחת משתי האפשרויות:

1. חיסכון ללא תחנות יציאה- באפשרות זו לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון, ועד הגיעו של הילד לגיל 18.

2. חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים- באפשרות זו תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, בכל 5 שנים במועד תחנת היציאה (בכל 5 שנים).

כה. למעוניינים לחסוך בבנק – רשימת הבנקים והמסלולים להשקעה בהם מופיעה בטבלה הנמצאת בקישור הבא:
https://hly.gov.il/banksManageInfo.html

מה אני הייתי עושה?

אני אישית מעדיף* את ההפקדה בקופת גמל להשקעה בדרגת סיכון גבוהה. קופות הגמל הרבה יותר גמישות מהבנקים, אפיקי ההשקעה בהן מגוונים יותר והן מקנות יתרונות מיסוי בהשאירנו את הכסף עד לגיל פרישה של הילד. מעבר לזאת ומכיוון שמדובר בהשקעה לטווח ארוך הרי סביר בעיני שמדדי הבורסה יהיו בין המדדים שיובילו את התשואות במשק הישראלי.

מבדיקה שערכתי, ב-20 השנים האחרונות עלו מדדי המניות בבורסה בת"א בשיעור של מעל 900%. ההשקעה לטווח הארוך מנטרלת בד"כ השפעות תקופתיות הגורמות לתנודות חריגות בשערי המניות וגם במקרה של קטסטרופה כלכלית כפי שחווינו במשבר הסאב פריים ב-2008, יוותר מספיק זמן לשווקים על מנת להתאושש ולשוב למסלול העליות. לפיכך ולדעתי בלבד*- השקעה שמהולה במניות הנסחרות בבורסה לני"ע (השקעה בסיכון גבוה) עשויה להשיא לטווח הארוך את התשואה הגבוהה ביותר.

* האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או המלצה להשקעה או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות פיננסיות כלשהן. המידע הינו לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליו לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא.

אין ולא תהיה לכותב שום אחריות כלפי בחירתכם באפיק ההשקעה וההחלטה ככל שתתקבל על ידכם הינה באחריותכם הבלעדית ולא תוכלו לבוא בעתיד בטענה או תביעה כלשהי כנגד הכותב. עוד יובהר כי יתכנו שינויים ו/או טעויות בכל האמור במסמך זה וכי יש להסתמך רק על הפרסומים השונים המפורסמים ע"י משרד האוצר ומאת המוסד לביטוח לאומי מעת לעת.( ט.ל.ח.)


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.