ממשרד התקשורת ביקשו להבהיר כי המשרד "מפרסם את הפרוטוקולים רק לאחר שהחברה שנדונה בשימוע מאשרת לפרסמו, ולפיכך ברגע שהחברה אישרה פרסום הפרוטוקולים עלו לאתר".
האולפן הפתוח

האולפן הפתוח