No Tag To Print

צילום: אבשלום ששוני לע"מ פלאש 90

תיק דומא: בן אוליאל מערער לבהימ"ש העליון

עמירם בן אוליאל, מיש הורשע בתיק דומא הגיש לביהמ"ש העליון הודעה על ערעור כנגד הכרעת הדין. צוות הגנה מטעמו מתגבש בימים אלו

עמירם בן אוליאל, מי שהורשע בתיק דומא, הגיש לבימ"ש העליון הודעה כי הוא מערער על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש המחוזי. בנוסף ביקש בן אוליאל כי תינתן לו הארכה להגשת נימוקי הערעור. הבקשה להארכה נומקה בכך שמתגבש צוות הגנה וכן כי נדרש זמן ללימוד התיק המשפטי וגיבוש כלל החומרים.

כזכור, עמירם בן אוליאל, הורשע ברצח שלושה מבני משפחת דוואבשה בכפר דומא. בחודש שעבר גזר בית המשפט המחוזי מרכז בלוד על בן אוליאל שלושה מאסרי עולם ועוד שבע עשרה שנות מאסר. בין השאר מערער בן אוליאל על החלטת בית המשפט שקבעה כי חלק מהודאותיו קבילות – למרות שנגבו ממנו אחרי חקירות בעינויים. נזכיר כי בימ:ש קבע כי בן אוליאל עונה, אך פסל חלק מהודאותיו ולא את כלל ההודאות.

בבקשה לבימ"ש העליון נכתב: "צוות ההגנה טרם גובש, וייצוגו של המערער טרם הוסדר, ונעשים מאמצים לשם גיבוש צוות הגנה מתאים לתיק. על כן נדרש ליתן להגנה שהות מספקת ללימוד החומר ובחינתו על מנת להגיש נימוקים כדבעי, ומשכך מתבקש בית המשפט לאפשר הגשת נימוקי ערעור תוך 90 יום".

מקורביו של בן אוליאל סיפרו "בן אוליאל זכאי, וכך יוכח בבימ"ש העליון. בימים אלו אנו מגבשים צוות הגנה של משפטנים שיביא לחשיפת האמת, ולמסקנה היחדיה שעולה מכל העדויות והראיות – בן אוליאל לא קשור לאירוע בדומא. עדי הראייה מתארים אירוע אחר, הממצאים בשטח של צמיגי רכב וטביעות נעלים לא תואמות את ההרשעה, כתובות הגרפיטי לא תואמות את הכתב של בן אוליאל ועוד ועוד מחדלי חקירה וממצאים שסותרים את ההרשעה. אנו קוראים לשב"כ לחשוף את סרטוני העינויים שבן אוליאל עבר, שכל הציבור יראה מה עשו בחדרי החקירות ללילות שלמים עד שהוא צרח מכאבים את מה שהחוקרים ביקשו שיצרח. בבימ"ש העליון הכל יחשף ועמירם ישוחרר לביתו".

צילום: אבשלום ששוני לע"מ פלאש 90

"נזכיר כי בן אוליאל מרצה את עונשו בכלא אשל בדרום הארץ. הוא זוכה לתנאי כליאה קשים ביותר – הוא נמצא בתא לבדו, אינו פוגש אסירים אחרים, הוא אינו זכאי לשיחות טלפון, ומקבל ביקור של אשתו ובתו פעם בשבועיים לחצי שעה בלבד מאחורי זכוכית" הם אומרים.

It is not Android