No Tag To Print

חומק מעונש

תיקון 'חוק השבות' של סמוטריץ יעלה היום להצבעה

על פי נתונים שהתפרסמו בעבר, מתחילת 2012 ועד שנת 2019 הגיעו ארצה כ – 180 אלף זכאי חוק השבות, אך רק 14% מהם מוכרים כיהודים. רק 1 מתוך 25 עולים, יהודי על פי ההלכה. בהצעה של חבר הכנסת מסיעת ימינה נכתב כי "מוצע לתקן את חוק השבות ולקבוע כי נכד של יהודי לא יהיה זכאי לאותן זכויות הנתונות ליהודי לפי חוק השבות".

מאגף מימין: חבר הכנסת, שר התחבורה לשעבר בצלאל סמוטריץ הגיש תיקון לחוק השבות בו הוא מבקש לבטל את 'סעיף הנכד' בחוק השבות. בעקבות הצעתו של סמוטריץ, חברי כנסת רבים תקפו אותו. חבר הכנסת מיש עתיד ,יואל רוזבוזוב, פרסם בחשבון הטוויטר שלו דף מצולם, בו מצויין כי ביום רביעי הקרוב תעלה הצעת חוק של שר התחבורה לשעבר בצלאל סמוטריץ' בו הוא מציע לכאורה לבטל את חוק השבות, לדברי רוזבוזוב "הרציונל של חוק השבות במתכונתו הנוכחית נועד להשוות את מעמדו של אדם שהיה מספיק יהודי עבור הנאצים, להיות מספיק יהודי עבור מדינת ישראל. החוק המוצע הוא חוק אנטישמי שיורק בפניהם של ניצולי השואה ובז להיסטוריה היהודית".

אלא שח"כ בצלאל סמוטריץ' לא נשאר חייב והשיב כי אין לו כל כוונה לבטל את חוק השבות, אלא לבטל את סעיף הנכד, שמאפשר כבר הרבה שנים לדבריו "להביא ארצה גויים שאין להם שום קשר ליהדות. מדובר במהלך שנתמך בעבר על ידי ציפי לבני, אמנת גביזון-מידן, ועוד ועוד. תיקון בקונצנזוס רחב וקריטי לשמירת הרוב והאופי היהודי של המדינה".

 

Photo by Flash90

 

סמוטריץ כתב כי "אעלה בע"ה להצבעה במליאת הכנסת הצעת חוק לביטול סעיף הנכד בחוק השבות. המתקפות הצבועות והשקריות של איווט ליברמן ואנשיו הן דוגמא קלאסית לאיך עושים שטיפת מח ומקבעים נרטיב חסר כל אחיזה במציאות כדי לקדם אג'נדה הרסנית ומסוכנת. ליברמן משקר, כדרכו, ומגדיר את התיקון כלא פחות מביטול חוק השבות. כמו שתקראו התיקון שלי הוא אולי חוק לביטול מפעל יבוא המנדטים הלא יהודיים של ליברמן אבל הוא ממש לא ביטול חוק השבות. גם אזכורו של היטלר וחוקי הגזע הנאציים הם לא יותר מדמגוגיה זולה, ואפילו ביזוי זכר השואה, במטרה לפגוע באופיה היהודי של המדינה ולהציף אותה במי שאין להם שום קשר ליהדות ולמדינה היהודית".

 

 

 

 

"יש לנו אחריות על עתידו של העם היהודי, על עתיד קיומו,"כתב שר התחבורה לשעבר, "זה הסיפור. לא פחות מכך. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שיעורי התבוללות עצומים כפי שיש בארה"ב ובאירופה. כבר היום יש בישראל למעלה משלוש מאות אלף עולים שאינם יהודים. למרבה הצער מרביתם אינם מתגיירים. המשך הבאה ארצה של מי שאינם יהודים ואין להם שום זיקה ליהדות בחסות סעיף הנכד עלולה לייצר בדורות הבאים התבוללות קשה, לסכן את המשכיות העם היהודי, ולבטל את הרוב והאופי היהודי של המדינה".

 

בתוך כך, ראוי להזכיר כי מנתונים רשמיים של משרד הפנים, שפורסמו בשנת 2019, עולה כי רק 14% ממי שקיבלו אזרחות ישראלית בשנים האחרונות מכוח חוק השבות הם בעצמם בני העם היהודי, בעוד ש-86% הם חסרי דת או בני דתות אחרות שעלו ארצה כצאצאים או כבני זוג של יהודים.

פילוח לפי ארצות המוצא מלמד כי בקרב העולים מרוסיה ומאוקראינה, המובילות את הרשימה הנתונים קשים מאוד. כך, למשל, מרוסיה הגיעו בתקופה האמורה 52,337 עולים – ורק 4.3% מתוכם יהודים, 1 בלבד מכל 25, ומאוקראינה באו 37,958 – 8% מהם בני העם היהודי. בקרב הצרפתים, שבמקום השלישי, 27% מ-28,676 העולים מוכרים כך, ומיוצאי ארה"ב, שבמקום הרביעי – 30% מתוך 18,272.

 

It is not Android