No Tag To Print

ההפגנות. צילום: מוטי קסטל

תיעוד מקומם – רגע לפני הסגר, המפגינים בהפרה בוטה של ההנחיות

תיעוד מקומם מההפגנות בירושלים – עשרות מבלים ללא מסכות, מחובקים ומתנשקים בניגוד להנחיות, זאת בשעה שעם ישראל נערך לסגר כללי עקב מצב התחלואה הגובר בארץ

ימים אחדים בטרם עם ישראל כולו יכנס לסגר כולל עקב מצב התחלואה הגובר, תמונות קשות מאוד מגיעות מההפגנות בכיכר פריז סמוך למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים.

כפי שאפשר לראות בתיעוד, באזור הכיכר ישנם עשרות אנשים המבלים ללא מסכות, מחובקים ומתנשקים בניגוד להנחיות, זאת בשעה שעם ישראל נערך לסגר כללי עקב מצב התחלואה הגובר בארץ.

ההפגנות. צילום: מוטי קסטל

בשעה שבתי הכנסת נסגרים ויוכלו להתפלל רק בקפסולות, בהפגנות בירושלים ישנו צפצוף מוחלט על ההנחיות, וכל זה מתקיים לעיניהם של עשרות שוטרי משטרת ישראל שנמצאים במקום.

צילום: מוטי קסטל

קשה יהיה מאוד להסביר לעם ישראל את האפליה הזו, האיפה ואיפה, האכיפה הבררנית הזו ואת פשר התמונות המקוממות שאנו רואים כאן הערב.