No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן

תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עד נאה

תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

.היום יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

הטמפרטורות המירביות החזויות להיום:

אילת: 40 מעלות

טבריה: 36 מעלות

עלי: 29 מעלות

ירושלים: 30 מעלות

בית אל: 31 מעלות

צפת: 28 מעלות