מבזקים

שמחה וסערה

קהיר בוכה, ת"א צוחקת: המאגר המצרי קטן מלווייתן, בניגוד לדיווח מאוגוסט.