מבזקים

משבר 2016

מפולת בכל שוקי העולם: האם כבר אפשר לקרוא לזה 'משב עולמי'?