מבזקים

מרגיש בבית

כך זה נראה לפני 3 חודשים וכך היום – המהפך הושלם בדירתו של חייל הצנחנים שליווינו.