מבזקים

מסכן המשתכן

למה הבנקים מסרבים לתת משכנתאות לזוגות הצעירים שזכו?
כחלון נגד פלוג ולהיפך. באמצע הזוגות הצעירים: אין משכנתא לפרויקט הדגל.