מבזקים
דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות תפילין, פרק א'

הרמב"ם היומי – הלכות תפילין, פרק א'

"שימני כחותם על לבך, כחותם על זרועך" – כך מבקשת הרעיה מן האהוב בשיר השירים – "כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת י־ה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה".

כמה היינו רוצים לדעת שהאדם שאנחנו אוהבים, זוכר אותנו ומתגעגע אלינו בכל זמן. הרצון להיות כמו חותם על לוח לבו של האהוב הוא אמנם בעל משמעות סמלית, אבל לא פחות מזה גם משמעות ממשית. כלומר, אנחנו רוצים שמי שאוהב אותנו, "ייקח" אותנו אתו במחשבות וברגשות, אבל נעים לנו מאוד אם הוא נוטל אתו גם חפץ ממשי שמזכיר לו אותנו תמיד, כמו טבעת נישואין, תמונה, מכתב אהבה שכתבנו לו ודברים מעין אלה.

כאלה הן התפילין, חפץ שאנחנו קושרים לסימן האהבה שבינינו ובין אלוקים.

וכך אומר ספר הזוהר: "'שימני כחותם על לבך' – כנסת ישראל אמרה זאת לקדוש ברוך הוא: שימני כחותם של אמת על לבך – זהו חותם של תפילין שמניח אדם על לבו, 'כי עזה כמוות אהבה', מהי 'עזה כמוות'? אלא" – אומר ספר הזוהר – "אין קושי בעולם כפרישת הנפש מהגוף, כך אהבת כנסת ישראל לקב"ה, שאינם פורשים זה מזה לעולמים, ומפני כך תפילין של יד קשורות בזרוע, לקיים את הכתוב 'שמאלו תחת לראשי'".