מבזקים
דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק טו'

הרמב"ם היומי – הלכות תפילה, פרק טו'

תיארנו אתמול מעט מהמעלה המיוחדת של ברכת כוהנים. כדי לזכות לברך את ישראל, צריך למלא כמה תנאים. כמובן, צריך קודם כל להיות כהן, אבל מלבד זה צריך להיות מסוגל להגות את הברכה כראוי, ולמלא תנאים נוספים.

אחד התנאים הוא להיות נקי מרשימה של כמה וכמה עבירות, שאחת מהן היא הריגה. כהן שהרג אדם אחר לא יוכל לברך ברכת כוהנים, והרמב"ם אומר שזה יישאר כך אפילו אם הוא יחזור בתשובה על המעשה שלו.

רצח זה דבר מזעזע ולא מצוי, ולכן אולי נדמה שנדירים המקרים שבהם ההלכה הזאת רלוונטית, אבל מה לגבי תאונת דרכים? זה כבר יותר מצוי לצערנו. האם לכהן שבטעות דרס למוות אדם אחר מותר לברך?

הרמב"ם לא מתייחס לכך במפורש, אבל השולחן ערוך הבין מלשונו שאפילו כהן שהרג בשגגה לא יוכל לברך ברכת כוהנים, וגם אם חזר בתשובה. בהתאם לכך פסק הרב עובדיה יוסף שכהן שהרג אדם בתאונת דרכים לא יברך עוד, כי פעמים רבות יש בתאונת דרכים מידה של אשמה מצד הפוגע. אבל בניגוד לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך, רוב הפוסקים סבורים שאפילו כהן שרצח בכוונה תחילה, אם באמת עשה על כך תשובה, יוכל להמשיך ולברך, והרמ"א, גדול הפוסקים האשכנזיים, קובע שכך צריך לנהוג כי חובה עלינו להקל על בעלי תשובה.