עמוד ראשי האולפן הפתוח חדשות 20 הפטריוטים ריקלין ושות
דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק יב'

הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק יב'

ערוץ 20

"אנחנו נשרוף את המועדון" איים גברי בנאי בתפקיד אוהד הכדורגל במערכון האלמותי של הגשש החיוור. ויחד עם הזעם שהוא מפגין, נראה שהוא גם קצת נהנה מסיפור. כנראה כמו שישנה חדוות יצירה, ישנה גם חדוות החרבה.

למדנו שלשום שאחת המלאכות האסורות בשבת היא 'סתירה', כלומר החרבה של דבר בנוי, אבל רק אם ההחרבה נעשית לשם תיקון או בנייה מחודשת היא אסורה מהתורה. אחרת, היא אסורה מדברי חכמים בלבד. חז"ל מנסחים את זה ככלל, ואומרים ש"כל המקלקלים פטורים", כלומר מי שעושה אחת ממלאכות שבת בדרך של השחתה, פטור מהתורה, אך הדבר עדיין אסור מדברי חכמים.

לפי זה לכאורה נוכל לומר לגברי, שאם ישרוף את המועדון בשבת, אמנם יעבור על מלאכת הבערת אש, אבל מכיוון שמדובר בהרס לשם הרס, זה יהיה אסור רק מדברי חכמים, איסור שחומרתו פחותה מאיסורי התורה.

לא כל כך מהר… הרמב"ם אמנם פוסק בתחילת הפרק שלנו שמי שהבעיר אש דרך השחתה, פטור, אבל הוא ממשיך ואומר שמי ששורף את דירתו של חברו כדי להינקם ממנו ועל ידי כך משקיט את הזעם שלו, אחד כזה יהיה חייב מהתורה, שכן גם הרגעת כעס היא פעולה של תיקון. עדיף לגברי לוותר על האיומים שלו מאלף סיבות, ואם זה לא מספיק, אז גם מהסיבה הזאת…