דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק טז'

הרמב"ם היומי – הלכות שבת, פרק טז'

מה יותר רשות הרבים מרחוב ראשי בעיר מרכזית? ובכל זאת, למדנו שמכיוון שמחנה ישראל במדבר כלל שש מאות אלף גברים, ומכיוון שאת דיני מלאכות שבת אנחנו לומדים מעשיית המשכן במדבר, לכן סבור חלק מהפוסקים שגם רשות הרבים לעניין דיני שבת, היא רק זאת שבה מסתובבים מדי יום שש מאות אלף אנשים, דבר נדיר מאוד.

ובכל זאת, על אף שרחובות הערים שלנו, אינם רשות הרבים מהתורה, הם נחשבים כאלה מדברי חכמים, ואסור להעביר חפצים מהם אל רשות היחיד או להפך או לטלטל בהם חפצים למרחק של כשני מטרים ויותר. למדנו גם שחכמים הקלו ואמרו שאם השטח הציבורי הזה מוקף בחוט של עירוב, השטח כולו הופך למין רשות היחיד גדולה, ומותר לטלטל ולהעביר בו חפצים.

אבל עדיין לא הסברנו כיצד עשוי העירוב. ובכן, הקפת השטח בחוט אמורה ליצור רצף של מעין פתחים, ולשם כך משתמשים בעמודים שמעליהם תלוי חוט, מה שיוצר מין צורות של פתחים זה ליד זה, והדבר נחשב כמו מחיצה מסביב לעיר.

שאלה מעניינת היא אם ניתן להחשיב עמודי חשמל וחוטי חשמל כחלק מהעירוב. ובכן, לדעת רוב הפוסקים זה בלתי אפשרי, כי עירוב צריך להיעשות על ידי חוט שתלוי דווקא מעל העמודים, ואילו קווי החשמל תלויים לרוב לצד העמודים.