מבזקים
דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות עבודה זרה, פרק ז'

הרמב"ם היומי – הלכות עבודה זרה, פרק ז'

כמה זה 'משהו'? ממש, אבל ממש מעט, הא? נניח מילימטר זה משהו. רגע, אבל גם עשירית מילימטר זה משהו, וגם אלפית. בעצם 'משהו' הוא כל כך מעט שהוא כמעט לא כלום, אבל הוא לא באמת לא כלום, הוא משהו.

רוב התחומים בהלכה כוללים גם הגדרות מדויקות של כמויות בנושא המדובר. כך למשל מהמצה בפסח צריך לאכול נפח השווה לנפחו של זית. גם אדם שעובר על איסורים מהתורה, לרוב לא נענש אלא אם כן נעשה האיסור בדבר שיש בו כמות מדויקת, כל איסור לפי עניינו. אבל ישנן כמה הלכות שמי שעובר עליהן נענש בלי תלות בכמות שכלולה במעשה.

על פי ההלכה, אסור ליהנות משום דבר שנמצא בבית המיועד לעבודה זרה, ואם מישהו אוכל ממה שנמצא במקום הזה אפילו משהו, ממש טיפ טיפה, הוא ייענש על כך. זאת בשונה למשל מאכילה ביום הכיפורים, שעליה ייענש רק מי שאכל בכמות שהנפח שלה הוא בערך כמו תמר גדול.

ולמה זה בעצם כך? כי הדברים המהותיים בחיים לא תלויים בכמות אלא באיכות. עבודה זרה היא עניין כל כך מהותי, דבר שכל כך סותר את החיים הרוחניים שלנו, שכל נוכחות שלה, אפילו הקטנה ביותר, פוגמת בצורה עמוקה באמונה ובקשר לאלוקים.