דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק ו'

הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק ו'

אם נבדוק את מידת שביעות הרצון מנותני שירות, כנראה ששופטים לא יזכו לדירוג גבוה. הרי לפחות חצי מהנזקקים לשירותי בית המשפט יוצאים ממנו מתוסכלים, פשוט מפני שרק אחד הצדדים זוכה בדין.

וכשמישהו יוצא כועס מבית הדין, ובטוח שהשופט מנוול או סתם טועה, מה הוא יכול לעשות? לערער, כמובן, אבל אם השופט באמת טעה, אולי ניתן גם לתבוע אותו אישית?

לא. החוק בישראל מעניק חסינות לשופטים, כך שלא ישלמו על עוולה במסגרת תפקידם.

חסינות דומה מעניקה גם ההלכה, אך לא בכל מקרה.

נניח שהרב דן הדיין חייב את ראובן לשלם לשמעון, וזאת לפי אחת הדעות בתלמוד. נניח גם שמקובל בעם ישראל לנהוג בהתאם לדעה אחרת בתלמוד, ולפיה ראובן פטור מלשלם, רק שהרב דן לא ידע זאת. יוצא שמצד אחד פסיקתו של הרב דן מבוססת על דעה תלמודית לגיטימית. אבל מנגד, הרי מקובל לפסוק באופן שונה, ואם כן, הוא חייב את ראובן שלא כדין. במקרה כזה שמעון לא יידרש להשיב את הכסף שקיבל, ואילו הרב דן עלול להידרש לפצות את ראובן מכיסו.

דווקא אם הרב דן יטעה טעות חריפה יותר, ויפסוק בניגוד גמור למשנה או לתלמוד, לא יהיה עליו לשלם, פשוט מפני שבמקרה כזה בטל הדין מעיקרו, ויהיה צורך לערוך דיון חדש.
jQuery('.shareTochnitIcon').click(function(){ jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInDesktop'); jQuery(this).siblings().toggleClass('hideInMobile'); });