דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק ה'

הרמב"ם היומי – הלכות סנהדרין, פרק ה'

כשהגיע יתרו, חותנו של משה רבנו, לפגוש אותו, הוא מצא אותו יושב ודן את העם מבוקר עד ערב. "לא טוב הדבר אשר אתה עושה", אמר יתרו למשה, 'אתה לא תחזיק מעמד'. יתרו מייעץ למנות שופטים שידונו את העם, ויביאו אל משה רק את המקרים הקשים ביותר, או כמו שמכנה זאת התורה, את "הדבר הגדול".

בהתאם לכך, גם הסנהדרין, אותו בית דין של שבעים ואחד דיינים שיושב סמוך למקדש, עוסק רק ב"דברים הגדולים". הסנהדרין היא זאת שממנה את המלך, והיא זאת שממנה את בתי הדין הקטנים יותר, שמפוזרים בכל עיר. הסנהדרין היא גם היחידה שיש לה סמכות להרחיב את גבולות ירושלים ובית המקדש, לא רק מבחינה מוניציפלית, אלא גם מבחינת הלכתית, וכמו כן דנה הסנהדרין במקרים מסוימים וקיצוניים שבהם מוטלים עונשי מוות.

הערכאה הבאה נקראת סנהדרין קטנה. בית הדין הזה, שבו עשרים ושלושה דיינים, צריך להימצא בכל עיר שיש מאה ועשרים תושבים או יותר. בסמכותו לדון דיני נפשות, כלומר, להוציא להורג במקרים מסוימים, אך חכמים מציינים שהדבר הזה היה קורה פעם בשנים רבות. מעניין לציין שגם לשם הוצאה להורג של בעלי חיים, נדרש דיון בעשרים ושלושה דיינים.

בתביעות כספיות שגרתיות יכול לדון גם בית דין של שלושה ובמקרים מסוימים אפילו דיין מוסמך בודד.