מבזקים
דף הבית > התוכניות שלנו > הרמב"ם היומי > הרמב"ם היומי – הלכות מילה, פרק ב'

הרמב"ם היומי – הלכות מילה, פרק ב'

שמונה – זה מספר היום שבו צריך לקיים ברית המילה. ומה עושים אם היום השמיני ללידה הוא שבת? הרי הברית כרוכה בפציעה מסוימת של התינוק, ועשיית פצע בשבת אסורה מהתורה? אף על פי כן, אומרים חז"ל ופוסק הרמב"ם – גם אם מועד הברית חל בשבת, הברית תיערך כרגיל.

את הדין הזה, שלפיו ברית מילה דוחה את השבת, לומדים חכמים מלשון הפסוקים, אבל ייתכן שניתן למצוא בו גם טעם והיגיון. שבת היא אמנם יום קדוש, אבל הקדושה שלה היא חלק מעולם הטבע. המהר"ל מפראג מסביר שישנם שישה כיוונים בעולם – מעלה ומטה, מזרח ומערב, צפון ודרום. ששת ימי החול מבטאים את הכיוונים השונים, את הצדדים המגוונים של המציאות הטבעית. שבת, השביעית, היא הפנימיות הרוחנית של המציאות הזאת.

המספר שמונה, אומר המהר"ל מפראג, מבטא את המציאות העל-טבעית. אולי לכן, ברית מילה, שמתקיימת ביום השמיני, דוחה אפילו את היום השביעי והקדוש, שבת.

פגשנו לפני כמה ימים את הסיפור על רבי עקיבא וטורנוסרופוס, המצביא הרומאי. טורנוסרופוס לא הבין מדוע למול את הילדים, וכביכול לפגוע בשלמות שיצר הטבע. אבל רבי עקיבא הסביר לו שהאדם מרומם את הטבע שקדושתו מיוצגת במספר שבע, למדרגה עליונה יותר, לקדושה שמעל הטבע, שמיוצגת במספר שמונה.