20:56 19/06/2018

קטטה ממשלתית

נאומו האופוזיציוני של השר נפתלי בנט זוכה לתגובות קשות בסביבת ראש הממשלה.