אדם סיעודי הוא אדם אשר איננו מסוגל לבצע פעולות שגרתיות הרלוונטיות לצורך חיים עצמאיים, באופן עצמאי. אדם סיעודי הוא אדם אשר זכאי לקבל סיוע הן מחברת הביטוח אשר בה הוא מבוטח והן מהביטוח הלאומי. על אדם מעין זה להגיש תביעה לחברת הביטוח שלו ולביטוח הלאומי, על מנת לקבל את הסיוע הכלכלי הנחוץ לו לצורך קבלת סיוע בחיי היומיום שלו. הגשת תביעות סיעוד לביטוח הלאומי או לחברות ביטוח, היא תהליך בירוקרטי מורכב ולכן, על מנת שאדם סיעודי יקבל את המגיע לו בעקבות תביעות הביטוח אותן הוא מגיש, הרי שכדאי שהוא יגיש את התביעות הללו באמצעות עורך דין העוסק בתחום תביעות מעין אלה באופן מקצועי ומנוסה.

ביטוח סיעודי פרטי- מדוע הוא חשוב?

מצבו של אדם מוגדר כמצב סיעודי, במידה והוא איננו יכול לבצע פעולות יומיומיות ושגרתיות באופן עצמאי בשל מחלה קשה, זקנה, פגיעה בתאונה ועוד. אדם סיעודי הוא אדם אשר הופך לנטל פיזי וכלכלי על בני משפחתו. בני המשפחה נדרשים לשאת בטיפול הפיזי באדם, בהוצאות הכלכליות אשר דורש טיפול זה וכמובן, בהוצאות הכרוכות ביצירת תנאי מחייה טובים עבור האדם הסיעודי. מכיוון שמדובר בנטל כלכלי משמעותי מאוד, הרי שניתן להגיש תביעה סיעודית לביטוח הסיעודי שבו האדם מבוטח ולביטוח הלאומי. כיום כל אדם יכול לבטח את עצמו בביטוח פרטי סיעודי באמצעות קופות החולים וחברות ביטוח שונות המציעות מגוון פוליסות של ביטוח מעין זה. מכיוון שהקצבה החודשית של ביטוח לאומי עבור אדם סיעודי איננה באמת מספיקה לכל צרכיו של האדם, הרי שכדאי מאוד שכל אדם יבטח את עצמו ואת בני משפחתו בביטוח סיעודי חיצוני, אשר יעניק לו מענה כלכלי הולם במידה וחלילה הוא או בני משפחתו יגיעו למצב סיעודי.

מי זכאי לתגמולי ביטוח סיעודי?

חולה אדם אשר מוגדר במצב סיעודי הוא אדם אשר איננו יכול לבצע פעולות פשוטות ושגרתיות באופן עצמאי. התנאי הראשון לקביעת מצבו הסיעודי של האדם הוא מבחן אשר נקרא מבחן ADL. מבחן זה קובע את יכולתו התפקודית של האדם. אדם אשר יוגדר כאדם סיעודי באמצעות מבחן זה, הוא אדם אשר איננו יכול לבצע 3 פעולות מבין 6 הפעולות הבאות: מעבר ממצב של שכיבה לישיבה, לקום מכיסא או להתיישב על כיסא, להתלבש או להתפשט, להתרחץ או להתגלח, לאכול ולשתות באופן עצמאי, חוסר שליטה על הסוגרים, חוסר יכולת ללכת באופן עצמאי. גם אדם אשר מוגדר במצב של תשישות נפש הוא אדם אשר מוגדר כאדם סיעודי, אל אף שמבינה פיזית מצבו יכול להיות תקין לחלוטין. פוליסות הביטוח השונות מעניקות סיוע כלכלי בסכום הנקבע מראש בפוליסה. לעיתים במקרים רבים חברות הביטוח אינן מקבלות את התביעות המוגשות בשל מצב סיעודי.

מה עושים במקרה של סירוב לתביעת מחברת הביטוח?

בין אם  קיבלתם סירוב לתביעה שלכם מהביטוח הלאומי ובין אם קיבלתם סירוב לתביעה שלכם מחברת הביטוח שבה האדם מבוטח בביטוח סיעודי, הרי שכדאי מאוד לפנות לשירותיו של עורך דין העוסק בתביעות ביטוח. עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום ידע כיצד לסייע לכם להגיש ערעור בגין אותו סירוב שקיבלתם לתביעתכם. רצוי מאוד מלכתחילה להגיש תביעות סיעוד באמצעות ליווי של עורך דין העוסק בתחום זה, בשל העובדה שתביעות מעין אלה המוגשות על ידי עורך דין הן תביעות בעלות סיכויים טובים יותר להתקבל. בין אם מדובר בתביעות סיעוד לילדים ובין אם מדובר בתביעות סיעוד של מבוגרים, בשלב הראשון יש לבחור בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום תביעות ביטוח.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20