No Tag To Print

.
Photo by David Cohen/Flash90

הסתיימה פגישתם של הרב הראשי לישראל וממונה הקורונה הלאומי

הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, וממונה הקורונה הלאומי פרופסור רוני גמזו במכתב משותף.

הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, וממונה הקורונה הלאומי, פרופ' רוני גמזו, יצאו היום (רביעי) במכתב משותף.

"באנו בזאת בקריאה משותפת", כתבו במכתב המשותף, הרב הראשי לישראל ופרופ' רוני גמזו, "לעורר על הסכנות הבריאותיות, וממילא גם על החומרה ההלכתית, בעניין השמירה על הכללים והנחיות המומחים, הנוגעים למגיפת הקורונה אשר רבים חללים הפילה צעירים גם זקנים בריאים גם חולים כידוע".

 

Photo by Flash 90

 

"תורתנו היא תורת חיים", כתבו במכתב המשותף, "ומצווה אותנו ונשמרתם מאד לנפשותיכם, ועוד אמרה התורה, וחי בהם, ודרשו חכמים בגמרא ולא שימות בהם. ולכן פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה"

"כבר כתבו התוספות: "יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק", ובודאי שבכלל האיסור להזיק את חבירו, גם החובה למנוע מצב העלול להדביק את חבירו במחלה חס ושלום.

 

 

על כן באים אנו בקריאה נרגשת בבקשה ובתחינה אל כל אחד ואחד, להקפיד ולשמור על הנחיות משרד הבריאות אשר הן מצילות חיים פשוטו כמשמעו, להקפיד על עטיית מסיכה במרחב הציבורי, ובתוך בתי הכנסת, ולשמור על ריחוק והימנעות מהתקהלויות מסוכנות, ושומר נפשו ירחק מאירועים אשר אין מקפידים בהם על הכללים ומתקהלים מעבר למותר".

 

כמו כן, גמזו סייר היום בערים אלעד ומודיעין עילית מתוך מטרה לעמוד מקרוב אחר הדרכים לסייע לערים הללו להוריד את אחוז התחלואה. גמזו נפגש עם ראש עיריית אלעד, הרב ישראל פורוש ועם ראש עיריית מודיעין עילית, הרב יעקב גוטרמן ושמע מהם על מצוקות התושבים בהתמודדות עם הקורונה.

צילום סרטון ותמונה: אייל בסון

 

במהלך הביקור הדגיש גמזו כי "המפתח לקטיעת שרשרת ההדבקה מתחיל בניהול של ראש הרשות המקומית יחד עם פיקוד העורף, המשטרה ולשכת הבריאות המחוזית. הרשויות שהצליחו להפחית את ההדבקה, פעלו ככה".