No Tag To Print

shutterstock

"שתישרפו בגיהנום" – כך הגיבה מרצה באוניברסיטה העברית למכון המחקר

"אינכם ראויים להיחשב בני אדם" כתבה. בתגובה לדברי המרצה, רקטור האוניברסיטה העברית מגנה בחריפות את הדברים: "לגמרי לא מקובלים"

'מבט לתקשורת פלסטינית' הוא מכון מחקר ישראלי לחקר החברה הפלסטינית. מטרת המכון היא לבחון את האידאולוגיה של הרשות הפלסטינית ואת הפער בין הצהרותיה לעולם לבין התקשורת הפנימית שלה, בנוגע ליחסה לישראל.

לאחרונה בעקבות אשפוזו בישראל של בכיר הראשות הפלסטינית, צאיב עריקאת, אשר חלה בקורונה התפרסם מאמר של המכון תחת הכותרת "חוות החיות ברשות הפלסטינית: 'לא לנורמליזציה' לפלסטינים הרגילים, 'כן לנורמליזציה' לבכירי הרש"פ הזקוקים לטיפול רפואי בישראל".

המאמר מדבר על גרימת הסבל המשמעותית לאוכלוסייה הפלסטינית מצד הרש"פ אשר  בעוד הרש"פ מאפשרת לבכיר אש"ף, צאיב עריקאת, להגיע לבית חולים ישראלי ולקבל טיפול מרופאים ישראלים, היא מונעת אפשרות כזו מפלסטינים רגילים מאחר שזו "נורמליזציה" עם ישראל ועמדת הרש"פ כמובן נגד צעדים מעין אלו.

ד"ר מאיה רוזנפלד, מרצה באוניברסיטה העברית הגיבה לדו"ח אשר פרסם המכון ושלחה בדוא"ל את הדברים הבאים: "אינכם ראויים להיחשב בני אדם, לחלק מהמין האנושי. אילו היה מקום כמו הגיהנום, הייתי מאחלת לכם שתישרפו בגיהנום". על פי המכון, הקללה הזו נשלחה למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מד"ר מאיה רוזנפלד, מכתובת הדוא"ל שלה באוניברסיטה העברית.

המייל.

"הקללות של רוזנפלד שהופנו למכון "מבט לתקשורת פלסטינית" הן מזעזעות, אך מה שמדאיג עוד יותר הוא אם ההתנהגות הזו משקפת את יחסה של רוזנפלד כלפי סטודנטים שמביעים עמדות שונות משלה בכיתות הלימוד. אם כך הדבר, הרי שזו סביבה קשה ובעייתית באוניברסיטה העברית" אמרו במכון.

המכון גם הביא לידיעת האוניברסיטה העברית את דברי הנאצה של רוזנפלד וקיבל את התגובה הבאה מרקטור האוניברסיטה, פרופ' ברק מדינה: "תודה שהבאתם נושא זה לתשומת ליבנו. אנו מגנים בחריפות את המסר ששלחה הד"ר רוזנפלד לגב' זילברדיק. אין זה מקובל כלל להשתמש בשפה כזאת. למותר לומר כי המסר אינו משקף בדרך כלשהי את האוניברסיטה העברית, והוא עומד בסתירה למדיניות שלנו ולמה שאנו מייצגים".

"הד"ר רוזנפלד היא מרצה שלא מן המניין באוניברסיטה העברית, והיא השתמשה בכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה כאדם פרטי. אנו נערוך בדיקה בנושא זה ונגיב בהתאם לתוצאות הבדיקה".

"בעוד שכל אדם זכאי להחזיק בדעות משלו ולהביע אותן, אין זה לגיטימי להקיא דברי שנאה מרושעים וקללות נגד אנשים שלא מסכימים עם דעתם. אין זה ברור אם רוזנפלד כיוונה את קללותיה כלפי החוקרת הבכירה במכון, נאן ז'אק זילברדיק, שכתבה את הדו"ח, או שמא רוזנפלד מאחלת לכל צוות "מבט לתקשורת פלסטינית להישרף בגיהנום (כמובן, אם הגיהנום קיים, כפי שציינה רוזנפלד)" נמסר מהמכון.

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" פנה גם לד"ר רוזנפלד עצמה וביקש את תגובתה. נכון לשעת כתיבת שורות אלה, טרם התקבלה תגובה ממנה.

It is not Android