No Tag To Print

.
Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90

שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי יכנס לבידוד

השר, חבר הכנסת יזהר שי, קיבל את הדיווח בזמן שנשא דברים באזכרתו של החייל עמית בן יגאל ז"ל

אחד מאנשי הצוות של השר התגלה כחולה קורונה מאומת. יצויין כי המפגש בין איש הצוות לשר היה ביום חמישי האחרון. ביום ראשון שלאחר מכן ביצע השר בדיקה בה התגלה שלילי לנשיאת המחלה. השר נמצא כעת בדרכו לבצע בדיקה נוספת.

It is not Android