בדיקות מדגמיות במערכת החינוך – בהנחיית השר, המשרד יבחן מול משרד הבריאות לערוך בדיקות מדגמיות במערכת החינוך. המהלך ייתן תמונת מצב גם ברמה הלאומית.

צוות התערבות מחוזי – בהמשך להנחיית השר מאמש, החל לפעול צוות התערבות מחוזי שמוקפץ לכל אירוע של הדבקה. כבר היום הגיע צוות לביה"ס בחולון. הצוות עורך בדיקה בשטח, במקביל לחקירת משרד הבריאות, בודק את נסיבות האירוע ועורך בקרה בביה"ס – בודק את מידת הקפדה על ההנחיות: עטיית מסיכות, היגינה אישית, תחזוקה וניקיון וכו'.

תחקור האירוע בגימנסיה – צוות של המשרד יערוך תחקיר בנוגע למתרחש בגימנסיה ירושלים, במקביל לתחקיר משרד הבריאות.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.