No Tag To Print

בנימין נתניהו, אבו מאזן
Photo by Flash90

שר החינוך: בתי הספר ייפתחו כמתוכנן ב-1 לספטמבר

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, הציגו הבוקר (ב') שר החינוך, יואב גלנט ומנכ"ל המשרד, עמית אדרי, את המתווה להפעלת בתי הספר

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, הציגו הבוקר (ב') שר החינוך, יואב גלנט ומנכ"ל המשרד, עמית אדרי, את המתווה להפעלת בתי הספר, ואת אורחות החיים הנלווים להם, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א באחד בספטמבר. שר החינוך גלנט, אמר בוועדה כי מערכת החינוך תפתח את שנת הלימודים כסדרה,  ותוסיף להיות עוגן לאומי עבור מיליוני תלמידים, הורים וצוותי הוראה. עוד הוסיף שר החינוך גלנט, כי מתווה הלמידה נשען על שני עקרונות חשובים: רציפות וגמישות. כמו-כן, הוא נשען על מתן פתרונות דיפרנציאליים לרשויות, למנהלי המחוזות, למנהלי מוסדות החינוך ולמגזרים השונים. זאת, תוך ניתור נתוני התחלואה במערכת החינוך ושמירה על בריאות וביטחון התלמידים וצוותי ההוראה.

 

 

מנכ"ל המשרד עמית אדרי ציין, כי המתווים ואורחות החיים הם פרי של היוועצות משותפת עם הרשויות, ההורים, המנהלים והמורים. עוד הוסיף כי השותפות היא התשתית החשובה ביותר להנעת מערכת החינוך, ולאור זאת כולנו יחד פועלים במלוא המרץ כדי להשלים פערים, ולהביא בסופו של דבר לפתיחתה הסדירה של מערכת החינוך באחד בספטמבר.
להלן עיקרי הדברים מתוך מתווי ההפעלה ואורחות החיים:
גני ילדים כולל חינוך מיוחד
למידה – כבשגרה, ללא פיצול, 6 ימים בשבוע במוסדות החינוך▪️ "צהרוני "ניצנים" – 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים (משרד החינוך ערוך, התקציב להשלמה עבור משרד החינוך הוקצה, הבסיס בהחלטת ממשלה נפרדת). ▪️ מסכות  – ילדים לא יידרשו לעטות מסכה    ▪️ הצהרת בריאות – יומית חתומה

אילוסטרציה

כיתות א-ב כולל חינוך מיוחד:
למידה – כבשגרה, ללא פיצול, לפחות 5 ימים בשבוע בימים א' – ה' במוסדות החינוך (לפחות 25 שעות שבועיות). ▪️ חינוך מיוחד – הלמידה תתקיים כבשגרה, ללא פיצול ובמשך 6 ימים בשבוע. ▪️ "צהרוני "ניצנים" – 5 ימים בשבוע, בקבוצות קבועות ובצוותים קבועים (משרד החינוך ערוך, התקציב להשלמה עבור משרד החינוך הוקצה, הבסיס בהחלטת ממשלה נפרדת). ▪️ מסכות – תלמידים לא יידרשו לעטות מסכה. ▪️ הצהרת בריאות – יומית וחתומה.

כיתות ג-ד כולל חינוך מיוחד:
למידה – תתקיים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים, לפחות 5 ימים בשבוע, בימים א'-ה' במוסדות החינוך (לפחות 25 שעות שבועיות). ▪️ תוספת כ"א שבועית לכיתה- 12.5 שעות הוראה שבועיות- 12.5 שעות עוזרי חינוך. ▪️ חינוך מיוחד – הלמידה תתקיים כבשגרה, ללא פיצול ובמשך 6 ימים בשבוע.▪️ עטית מסכה– תלמידי כיתות ג׳-ד׳ יתבקשו לעטות מסכות בהפסקות, בתוך כיתות הלימוד רק תלמידי כיתות ד׳ יתבקשו לעטות מסכה. ▪️ שמירה על מרחק – בשיעורים כל תלמיד בשולחן, ריחוק בהפסקות.      ▪️ הצהרת בריאות – יומית חתומה.

 


כיתות ה- ו כולל חינוך מיוחד

למידה – תתקיים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים, לפחות יומיים בשבוע במוסדות החינוך (לפחות 9 שעות שבועיות) ולפחות 3 ימים בשבוע למידה מרחוק. ייעשה מאמץ מיוחד ללמד יותר מיומיים במוסדות החינוך. ▪️ חינוך מיוחד – הלמידה תתקיים כבשגרה, ללא פיצול ובמשך 6 ימים בשבוע.▪️ עטית מסכה  – בשיעורים ובהפסקות. ▪️ שמירה על מרחק – בשיעורים כל תלמיד בשולחן, ריחוק בהפסקות. ▪️ הצהרת בריאות – יומית חתומה.
כיתות ז-יב כולל חינוך מיוחד
למידה – תתקיים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים, לפחות יומיים בשבוע במוסדות החינוך (לפחות 10 שעות שבועיות), ויתר הימים למידה מרחוק. ▪️ מעבר בין קבוצות/מגמות – 5 קבוצות לכל היותר▪️ החינוך המיוחד- הלמידה תתקיים כבשגרה, ללא פיצול ובמשך 6 ימים בשבוע.▪️ עטית מסכה  – בשיעורים ובהפסקות. ▪️ שמירה על מרחק – בשיעורים כל תלמיד בשולחן, ריחוק בהפסקות. ▪️ הצהרת בריאות – יומית חתומה.
אוכלוסיות מיוחדות: תלמידי החינוך המיוחד, ילדי השילוב, נוער בסיכון, כפרי הנוער ועולים חדשים – ילמדו בכל תרחיש במוסדות החינוך.

 

אילוסטרציה

 

על מנת לאפשר את הלמידה מרחוק גם לאלה שידם אינה משגת, משרד החינוך יספק מחשבים וחבילות גלישה ל-144 אלף תלמידים ו-64 אלף טלפונים חכמים למגזר החרדי. היעד שהציב לעצמו משרד החינוך הוא ש-50% מהמכשירים יסופקו עד לסוף חודש ינואר 2021.

בכדי להצליח לקיים את הלימודים בקפסולות ובכיתות קטנות של עד 18 תלמידים, נדרשים עוד כ-13 אלף משרות – 6,500 מורים ועוד 6,500 עוזרי חינוך שיגויסו על ידי הרשויות המקומיות. על פי משרד החינוך, עלות התוכנית היא 4.2 מיליארד שקלים שרובה (2.6 מיליארד ₪) יוקצה לכוח אדם.