שר הביטחון, נפתלי בנט, הכריז על מצב מיוחד בעורף ביישובים הנמצאים בטווח שבין 0-80 ק"מ מרצועת עזה.

משמעות ההגדרה של "מצב מיוחד" הינה שישנה אפשרות משפטית למערכת הביטחון ליטול סמכויות נוספות הקשורות בעיקר לניהול חיי האוכלוסייה באזור. כך למשל תוכל מערכת הביטחון לקבל החלטות בדבר פתיחת מפעלים וסגירתם, הוצאת צווי ריתוק לעובדים, פתיחה וסגירה של מוסדות חינוך ועוד.

ההכרזה תקפה ל-48 שעות, אלא אם בוטלה לפני כן ע"י הממשלה או ע"י שר הביטחון. השר יכול להאריך את תוקפה של ההכרזה באישור הממשלה ע״י משאלי טלפוני בין השרים.

שר הביטחון העביר הודעה בנושא למזכיר הממשלה וכן ליו"ר ועדת חוץ וביטחון.

רשימת היישובים עליהם חלה ההחלטה וההנחיות המדויקות יופצו ע"י פיקוד העורף.

אלדר ממן

אלדר ממן:עוד באותו נושא