No Tag To Print

שגריר ארה"ב דיוויד פרידמן בפתיחת כנס ירושלים. צילום: הלל מאיר TPS

שר האוצר, משה כחלון: לסיים במהרה את מלאכת הרכבת הממשלה

בביקור בבנק ישראל אמר כחלון: התקופה הקרובה תהיה מאתגרת ותדרוש שיתוף פעולה מלא בין משרד האוצר, בנק ישראל וכל הגופים שמובילים את כלכלת ישראל כדי לעבור את תקופת אי היציבות הפוליטית

שר האוצר, משה כחלון, סגן השר, יצחק כהן, מנכ"ל המשרד שי באב"ד וראש אגף התקציבים, שאול מרידור, ביקרו היום בבנק ישראל. לאחר פגישה בארבע עיניים בין השר לבין נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, ביקרה משלחת האוצר במתקני מחלקת המטבע ובחדר העסקות של חטיבת השווקים. לאחר מכן התקיים דיון כלכלי בהשתתפות מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, מנהל חטיבת המחקר, פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, מנהל חטיבת השווקים, מר אנדרו אביר, והממונה על שיתוף נתוני אשראי, צוריאל תמם. בדיון נכחה גם ראש רשות התחרות, מיכל הלפרין. 

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "אני מודה לשר האוצר ובכירי האוצר על הביקור ושמחתי לקיים דיון רחב על הסוגיות השונות שעומדות על הפרק. שיתוף הפעולה בין משרד האוצר לבנק ישראל מתקיים כל העת בכל הדרגים ועל פני מגוון רחב של תחומים. המשק הישראלי צומח בקצב נאה ועד כה השווקים הפיננסיים לא מאוד הושפעו מאי הוודאות שנוצרה בעקבות המצב הפוליטי, אולם אין להסיק מכך שאין בה נזק. מול הממשלה הבאה יעמדו אתגר משמעותי בכל הנוגע לטיפול בבעיית הגירעון ומשימות חשובות בתחום הטיפול בבעיית הפריון הנמוך של המשק הישראלי. על כל נבחרי הציבור להבין שדחיית הטיפול בסוגיות אלו תפגע בכלכלת ישראל ".

צילום: דוברות בנק ישראל

שר האוצר, משה כחלון: "אני מודה לבנק ישראל על הסיור והסקירה המקצועית. התקופה הקרובה תהיה מאתגרת ותדרוש שיתוף פעולה מלא בין משרד האוצר, בנק ישראל וכל הגופים שמובילים את כלכלת ישראל כדי לעבור את תקופת אי היציבות הפוליטית. הנגיד ואני שוחחנו על כך שאי היציבות הפוליטית מחייבת אותנו לנהוג באחריות יתרה כדי להימנע מפגיעה בכלכלת ישראל. נתוני המקרו כלכליים כפי שהוצגו לנו טובים, בוודאי ביחס לנתונים הגלובליים. הסקירה בנושא הרפורמה בבנקאות הראה על התקדמות גדולה, הצלחנו עם הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים, ואנחנו צריכים להמשיך בכך כדי לפתוח את שוק הבנקאות לתחרות אמיתית. כדי לשמור על מצבנו הכלכלי האיתן ולעמוד באתגרים הכלכליים שלפנינו צריך לסיים במהרה את מלאכת הרכבת הממשלה לטובת ניהול כלכלת ישראל."