בפגישה עם השר האוצר ישראל כ״ץ, העלו נציגי ארגוני הנכים את דרישותיהם וביניהן העלאת קצבת הנכות. לאחר מכן, הנחה שר האוצר לקיים את המתווה להעלאת קצבאות הנכות כפי שקבוע בחוק לשנים 2020-2021.

בהתאם לכך, במסגרת גיבוש תקציב המדינה הקרוב, בכוונת שר האוצר להביא לאישור הממשלה את המתווה כך שקצבת הנכות הכללית תעמוד על סך של 3,700 שקל.

בנוסף, בהמשך למדיניות שר האוצר לעידוד תעסוקה בכלל ובקרב אנשים עם מוגבלות בפרט, שר האוצר הנחה את אגף התקציבים במשרדו לגבש את עיקרי המשמעויות של העלאת
הדיסריגרד (הכנסה בגינה נלקחת בחשבון בחישוב קצבת הנכות).

״בכוונתי להביא במסגרת התקציב הקרוב את המתווה להעלאת הקצבאות ולפעול בכל העוצמה על מנת לעודד תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות.״ כך מסר שר האוצר ישראל כ״ץ.


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.