No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל

שריפת פסולת וזיהום אוויר בכפר מנדא

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בגובה של כ-825 אלף שקל על בעל אתר לסילוק פסולת בגליל, בגין שריפת פסולת ופלסטיק שלא כחוק

במסגרת פעילות אכיפה שביצעו מפקחי המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה וצוותי פיקוח ממחוז צפון במשרד לאיתור שריפות פסולת בצפון הארץ, נצפה עשן מיתמר לגובה רב במספר מוקדים, לצד ריח חזק של פסולת ופלסטיק שרוף.

לאחר בדיקות וסיור באזור, אותר מקור העשן והריח מאתר לסילוק פסולת הנמצא בכפר מנדא, הנקרא מ.א. זערורה. בשטח האתר נצפו פסולת אורגנית הכוללת פסולת ביתית, גזם, פגרים, פסולת עירונית וכן פסולת בניין המכילה אריזות פלסטיק וקרטונים.

הפסולת נראתה מפוזרת בכל שטח האתר, וניכר כי אינה נאספת או מטופלת כנדרש על פי חוק. כמו-כן, נמצאו ליקויים נוספים בהם: חוסר בגדר היקפית למניעת כניסה ויציאה, חוסר שילוט באתר, שער כניסה פתוח ולא מאויש בשומר. המפקחים במקום אף צפו בפסולת אשר עפה משטח האתר ומזהמת את כל האזור.

נוכח רמת המפגעים בשטח, מפקחי המשטרה הירוקה ביצעו פעילות מעקב נרחבת אשר כללה סדרת סיורים ותיעוד המפגעים באתר זה. בעקבות הפעילות והממצאים החמורים שנצפו בשטח, החליט המשרד להגנת הסביבה לבצע הליך של הטלת עיצום כספי. בתום ההליך, המשרד שלח לבעל האתר דרישת תשלום בסך 825,300 שקל, שעליה חתום ד"ר צור גלין, מנהל אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, לפי העילות הקבועות בחוק, בגין זיהום אוויר חזק וההפרות שנמצאו.

בתמונות: תיעוד מסיורים באתר הפסולת בכפר מנדא. צילום: המשרד להגנת הסביבה

It is not Android