פגיעת רקטה באשכול. צילום: ביטחון אשכול
שרידי רקטות באשכול. צילום: ביטחון אשכול
שרידי רקטות באשכול. צילום: ביטחון אשכול
שרידי רקטות באשכול. צילום: ביטחון אשכול
שרידי רקטות באשכול. צילום: ביטחון אשכולאביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20